Gazeta parafialna to bogactwo, dobro wspólne całej parafii. Jej szczególnym atutem jest to, że informuje o wydarzeniach rozgrywających się bardzo blisko i dzięki temu staje się dla czytelników „parafialnym organem prasowym”. Obecnie czasopismo funkcjonuje jako odrębne pismo pod tytułem: „Szklane Domy. Gazeta Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Krakowie” (wcześniej jako tygodnik pod tytułem „Na Szklanych Domach” było dołączane do czasopisma „Źródło”).

Praca przy redagowaniu gazety ma charakter wolontaryjny – zapraszamy do współpracy! Oczekujemy również na spostrzeżenia, uwagi, opinie, listy dotyczące miesięcznika.

Redaktorem naczelnym pisma jest o. Augustyn Spasowicz OCist (proboszcz), współpracują: Anna Stabryła, Sylwia Jagielska, Zofia Marduła-Duraj, s. Bernarda Mularczyk, o. Paweł Mynarz OCist., ks. Lucjan Bielas, Dominik Filipek, Waldemar Nowakowski, Mateusz Burdyn, współpraca z redakcją: Andrzej Kurzydło. Michał Zdanowski. Skład gazetki: Radosław Karaś.

 

Kontakt z Redaktorem naczelnym telefonicznie, na dyżurze w kancelarii parafialnej lub przez e-maila parafialnego.

Redakcja zastrzega sobie prawo do wyboru, skracania i korekty nadesłanych materiałów. Tekstów niezamówionych nie zwracamy.