KATECHEZY DLA NARZECZONYCH W OKRESIE PANDEMII

W związku z niemożliwością prowadzenia przez wiele ośrodków katechez
w trybie stacjonarnym, istnieje możliwość odbycia przez narzeczonych
katechez w formie online. Jest to nadzwyczajna forma bezpośredniego
przygotowania do sakramentu małżeństwa, przewidziana jedynie na czas
pandemii. Decyzja dotycząca wprowadzenia, jak i odwołania możliwości
prowadzenia tego typu katechez, należy do WDR.
Uczestnikami katechez prowadzonych w formie online mogą być
wyłącznie narzeczeni, którzy zamierzają zawrzeć sakrament małżeństwa
w ciągu najbliższych sześciu miesięcy na terenie Archidiecezji
Krakowskiej i Diecezji Tarnowskiej.
W przypadku gdy narzeczeni nie mają możliwości w swojej diecezji,
odbycia przygotowania do sakramentu małżeństwa i uzyskają zgodę
księdza proboszcza parafii, w której będą zawierać sakrament małżeństwa,
mogą uczestniczyć w Kursie po przesłaniu zeskanowanego dokumentu lub
formy elektronicznej zgody na adres narzeczeni@ftrodzinie.pl .
Organizatorami katechez jest Fundacja Towarzyszenia Rodzinie (ftrodzinie.
pl) oraz ośrodki współpracujące z WDR. Lista ośrodków współpracujących
jest umieszczona na stronie internetowej.
Ukończenie katechez poświadczone będzie otrzymaniem świadectwa
z hologramem archidiecezji, którego wzór znajduje się na stronie WDR.
Tym samym przypominamy, że na terenie Archidiecezji Krakowskiej nie
są respektowane świadectwa wydawane przez platformę internetową nauki.
pl oraz fałszywe świadectwa nielegalnie sprzedawane w Internecie. Każdorazową
próbę oszustwa, prosimy zgłaszać w Wydziale.
Świadectwo poświadczające udział w katechezach online jest
ważne przez sześć miesięcy od daty jego wydania, natomiast świadectwo
z katechez stacjonarnych jest ważne 1 rok.

Trzy spotkania w Poradni Życia Rodzinnego online.
Konsultacje stacjonarne dla narzeczonych w Katolickich Poradniach
Życia Rodzinnego zostały uzupełnione konsultacjami w poradni online.
Są one przeznaczone w szczególności dla narzeczonych, którzy w najbliższym
czasie, mimo tej trudnej sytuacji planują przygotowanie do sakramentu
małżeństwa. Zapisy na trzy spotkania u jednego doradcy odbywają
się na stronie ftrodzinie.pl. Z poradni mogą również skorzystać narzeczeni,
którzy zamierzają zawrzeć sakrament małżeństwa, bądź zamierzają
uczestniczyć w rozmowach kanoniczno-duszpasterskich przed zawarciem
małżeństwa kanonicznego poza Archidiecezją Krakowską. Konsultacje
te pozostają ważne 1 rok.

Poradnie Rodzinne
Osoby zainteresowane konsultacjami w sprawach rodzinnych, które
ze względu na pandemię nie mają możliwości skorzystania z poradni
rodzinnej w parafii lub w dekanacie, mają możliwość skorzystania z konsultacji
telefonicznej, lub konsultacji online.
W celu ustalenia konsultacji ze specjalistą (porada psychologiczna,
prawna, rodzinna, rodzicielska) prosimy o kontakt od poniedziałku
do piątku w godz. 17.00–20.00 pod nr. tel. 512 180 000 lub mailowo
biuro@ftrodzinie.pl. Wsparcie świadczone jest telefonicznie bądź online.
W razie konieczności osobistego kontaktu, zostanie wyznaczony termin
spotkania w Poradni Specjalistycznej FTR przy ul. św. Faustyny 70 w Krakowie.

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA
W ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

KATECHEZY PRZEDŚLUBNEONLINE ONLINE:
Zapisy: ftrodzinie.pl

DWUDNIOWE KATECHEZY DLA NARZECZONYCH
(stacjonarne) – proszę pytać w kancelarii parafialnej lub przez pocztę elektroniczną: parafia@szklanedomy.cystersi.pl

Informacje dla narzeczonych znajdziesz również tutaj.

Kwestia uzyskania przez zainteresowane osoby kompetentnej i bezpłatnej porady dotyczącej stwierdzenia nieważności małżeństwa jest możliwa w siedzibie Sądu Metropolitalnego w dni powszednie (oprócz środy) w godz. 8:30-15:30, w soboty w godz. 8:30-13:30, ul. Franciszkańska 3, tel. 12-429-41-49, 12-62-88-155, 12-62-88-157.