Parafialna pielgrzymka dzieci z oazy i ich rodziców do Sanktuarium świętych Andrzeja Świerada i Benedykta w Tropiu (fot. Marcin/Małgorzata Kukla).