Zdjęcia z procesji w uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej (fot. Andrzej Kurzydło).