Zdjęcia z wizyty św. Mikołaja w naszej parafii (fot. Andrzej Kurzydło).