Z okazji 20.-lecia naszej gazety parafialnej (data wydania 1 numeru to 14 grudnia 1997 r.) o godz. 15:00 miała miejsce Msza św. w intencji wszystkich, którzy przez te lata byli (i są) zaangażowani w tworzenie pisma. Po Mszy odbyło się spotkanie w sali bł. Wincentego (fot. Andrzej Kurzydło).