– Niedziela Słowa Bożego to iskra, która wychodzi i powinna wzbudzić zapał i umiłowanie Pisma Świętego, bez którego nie ma zrozumienia Chrystusa – powiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki z okazji zbliżającej się Niedzieli Słowa Bożego.

Niedziela Słowa Bożego została wyznaczona na 3. niedzielę okresu zwykłego w ciągu roku przez papieża Franciszka w liście apostolskim w formie motu proprio „Aperuit illis”. Ten dzień ma być wyjątkowo poświęcony celebracji, refleksji i krzewienia Słowa Bożego.

17 grudnia 2020 Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wydała notę zawierającą wskazania dotyczące sposobu celebracji Niedzieli Słowa Bożego, wskazując na obrzędy szczególnie dostosowane do tego dnia. Zwrócono uwagę na procesję z wnoszeniem Ewangeliarza, a przynajmniej jego złożenie na ołtarzu. Podkreślono, że teksty umieszczone w lekcjonarzach nie powinny być zastępowane lub opuszczane, a także zalecono śpiew psalmu responsoryjnego. Głoszący słowo Boże podczas homilii powinni wyjaśniać znaczenie biblijnych tekstów, czyniąc je dostępnymi dla całej wspólnoty. Muszą być także odpowiednio przygotowani wewnętrznie i zewnętrznie.

Przewodniczący Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki zachęcił wszystkich do włączenia się w Niedzielę Słowa Bożego. – Niedziela Słowa Bożego to iskra, która wychodzi i powinna wzbudzić zapał i umiłowanie Pisma Świętego, bez którego nie ma zrozumienia Chrystusa – podkreślił. – Kościół wyrasta ze Słowa Wcielonego, to znaczy z Osoby Jezusa Chrystusa, ale Pismo Święte jest wprowadzeniem i komentarzem do Osoby Jezusa Chrystusa– dodał.  Zauważył, że Pismo Święte powinno się czytać i rozważać cały rok. W tym szczególnym dniu należy zwrócić uwagę na Słowo Boże, homilię, ale też oprawę liturgiczną i procesję, w której Ewangeliarz jest uroczyście wnoszony.

Źródło:

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej
https://diecezja.pl/aktualnosci/niedziela-slowa-bozego-24-stycznia/