Od niedzieli 20 czerwca br. zostają zniesione dyspensy zwalniające z osobistego udziału w Mszach Świętych w niedziele i święta nakazane. Oznacza to, że w niedzielę i inne nakazane dni świąteczne wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy Świętej i powstrzymać się od prac służebnych. Nadal z tego obowiązku są zwolnieni wierni poważnie chorzy i wykonujący prace narzucone przez pracodawców.