Wspólnota Żywego Różańca działająca przy naszej parafii serdecznie zaprasza parafian w każdym wieku do wstąpienia w szeregi członków róż różańcowych. We wszystkich objawieniach Matki Bożej na całym świecie powtarza się nieustannie prośba o modlitwę różańcową. A czy my dziś pamiętamy o tej prośbie Maryi?

„Zwiążmy myśli, usta i dłonie nasze różańcem świętym, napełnijmy domostwa, miasta i wioski nasze szeptem modlitewnych pozdrowień maryjnych, przekazując jedni drugim uporczywe wołanie: ,,Zdrowaś Maryjo” !.” (kardynał Stefan Wyszyński)

Kochani
Świat dziś tak bardzo potrzebuje modlitewnego wsparcia. Modlitwa różańcowa jest wyrazem pełnego wnikania w życie Jezusa oraz prowadzi do głębszego jego poznania. Z tego to właśnie powodu jest modlitwą uniwersalną na całym świecie. Potrafi jednoczyć wszystkich wokół Chrystusa razem z Maryją. Powierzmy Jezusowi przez ręce Maryi nasze troski, zawierzmy się jej opiece. Wstąpmy do jej szkoły, bo różaniec to ratunek dla Polski i świata.

Siostry i Bracia, bierzmy więc do ręki różaniec i czyńmy go szkołą chrześcijańskich cnót w niełatwym dziś świecie – w naszej Ojczyźnie i naszych rodzinach. Zróbmy wszystko, co możliwe, aby „uczynić Różaniec modlitwą wszystkich”

ZAPRASZAMY, DOŁĄCZ DO NASZEJ PARAFIALNEJ RODZINY RÓŻAŃCOWEJ – Modlitwa różańcowa jest bliska wielu sercom, dla wielu ma ogromną wartość. Jest pomocą w trudnych chwilach, bronią przeciw złu. Tym, którzy odmawiają Różaniec, Matka Boża w swoich objawieniach obiecała wiele łask, pomoc w potrzebach, niepowodzeniach oraz osiągnięciu chwały nieba przy Jej matczynym boku.

Może to właśnie ten dzień, miesiąc i czas, by czynnie włączyć się w życie naszej parafialnej wspólnoty Żywego Różańca. Modlimy się w intencjach powierzonych przez Kościół, parafię i swoich własnych. Wszyscy członkowie Żywego Różańca są otoczeni modlitwą pozostałych członków Żywego Różańca, tak za życia, jak i po śmierci.

Zapraszamy Siostro, Bracie podejmij wyzwanie i wyrusz z nami w niezwykłą podróż szlakiem różańcowych tajemnic. Spotkajmy się na różańcowym szlaku i otoczmy różańcem naszą parafie, nasze rodziny i nas samych. Przedstawmy przez ręce Maryi Jezusowi nasze dziękczynienia i prośby, nasze wzloty i upadki. Zawierzmy nasze rodziny, gdzie pełno spraw trudnych i po ludzku wydających się nie do rozwiązania. Zawierzmy także tych, którzy przeżywają kryzys wiary, może to nasi bliscy: współmałżonek, dzieci, wnuki aby Maryja pomogła im na nowo odkryć drogę wiary i przyprowadziła ich do Jezusa. Powierzmy w różańcu trudy i radości każdego dnia. Zawierzmy dzieci i młodzież. Dajmy świadectwo i zachęcajmy innych do modlitwy na różańcu. Módlmy się każdego dnia, by nie zabrakło ludzi przeżywających słowa i czyny Jezusa Chrystusa, w tajemnicach radości i światła, boleści i chwały, oraz swoją postawą i zaangażowaniem odważnie głoszących ewangelię w swoich środowiskach. Obecnie w naszej wspólnocie jest 18 róż różańcowych po 20 osób. Każda róża to wspólnota 20 osób odmawiających codziennie po 1 tajemnicy różańca to znaczy, że codziennie jest przez te osoby w sumie odmawiany cały różaniec.

Opiekunem wspólnoty żywego Różańca jest o. Gerard Staszczyszyn OCist.

Spotykamy się w codziennie na Mszy św. o godz. 8:00 bezpośrednio po niej na modlitwie różańcowej przed Najświętszym Sakramentem, oraz w pierwszą niedzielę miesiąca na Mszy św. o godzinie 8:00 po której jest zmiana tajemnic różańcowych, prowadzimy także różaniec w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 17:00. Zapisać można się w zakrystii, u ojca opiekuna lub pisząc na adres poczty email: parafia@szklanedomy.cystersi.pl

Wszelkie informacje o wspólnocie można znaleźć na stronie naszej parafii: www.szklanedomy.cystersi.pl, w zakładce wspólnoty.