Przegląd Pieśni Patriotycznej (6-7 XI 2015 r.)

Zdjęcia z XIII Małopolskiego Przeglądu Pieśni Patriotycznej i VI Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej (fot. Andrzej Kurzydło). Czytaj więcej >>